Avís Legal

  • Denominació social: CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L.
  • Nom comercial: Buzones Barcelona
  • Domicili social: Pol. Ind. Ametlla Park. Carrer Samalús, 8 Nau 10  08480 – L’AMETLLA DEL VALLÈS (Barcelona)
  • CIF: B60468154
  • Correu electrònic: info@buzonesbarcelona.com
  • Dades d’inscripció  Registre Mercantil: Foli 104 Tom 46657 Full B-526846 Inscripció 14.

Objecte i condicions d’ús

El present avís legal té per objecte regular l’accés, navegació i ús de la pàgina web que es publica sota el nom www.buzonesbarcelona.com, així com les responsabilitats derivades de l’utilització dels seus continguts.

L’accés i ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’USUARI. L’accés i ús del lloc web suposa l’acceptació per l’usuari dels presents termes d’ús, sense reserva de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’avís legal.

Si l’Usuari no estigués conforme amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar la Pàgina.

Ús del lloc web

L’usuari és conscient i accepta voluntària i expressament que l’ús del lloc www.buzonesbarcelona.com es realitza en tot sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’USUARI es compromet i accepta, a fer un ús adequat dels continguts que CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L. ofereix a través del seu web, i a no emprar-los per a:

a) Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

b) Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

c) Provocar danys als sistemes físics i lògics de CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L. , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

d) Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

A aquest efecte, L’USUARI s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L. , d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (hardware y software).

L’USUARI s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en la Pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, dissenyo gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

Així mateix, de conformitat amb tot això, L’USUARI no podrà:

a) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització escrita i explícita de CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L., que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.

b) Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L. o dels seus titulars, de les petjades i/o identificadores digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

c) L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines Web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’emprin habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de mal o inutilització de la Pàgina, i/o dels Continguts.

De la mateixa manera, L’USUARI reconeix:

i) Que CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L. no respondrà de forma alguna per les opinions dels usuaris, que participen sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

ii) Que els comentaris dels usuaris no representen les opinions de CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L., dels seus socis o dels seus empleats.

iii) Que CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L. no garantitza, en cap cas, la publicació dels continguts enviats pels usuaris. En tal sentit, tots els comentaris rebuts seran revisats automàticament per un filtre anti-spam i moderats, quant a la seva forma, per un administrador del lloc web, que actuarà en tot cas respectant les llibertats democràtiques d’expressió i informació.

Així mateix, CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L. no serà responsable de les opinions dels usuaris a través del blog o altres eines de participació que puguin crear-se, conforme al previst en la normativa d’aplicació.

El teu compte

Per a utilitzar alguns dels Serveis, és possible que necessitis estar registrat amb el teu compte i que comptis amb un mètode de pagament vàlid associat a aquest compte. Si hi hagués algun problema per a efectuar un càrrec en el mètode de pagament que hagis seleccionat, podrem efectuar el càrrec en qualsevol altre mètode de pagament vàlid que estigui associat al teu compte. Fes clic aquí per a gestionar els teus mètodes de pagament.

Quan utilitzes els serveis de CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L. ets responsable de mantenir la confidencialitat de les dades del teu compte i la teva contrasenya, així com de restringir l’accés al teu ordinador i als teus dispositius. En la mesura en què així ho permeti la legislació aplicable, acceptes assumir la responsabilitat que procedeixi per totes les activitats realitzades des del teu compte o utilitzant la teva contrasenya. Hauràs de prendre totes les mesures necessàries a l’efecte d’assegurar i salvaguardar la confidencialitat de la teva contrasenya, i hauràs d’informar-nos immediatament en cas que tingui motius per a creure que la teva contrasenya ha estat posada en coneixement d’un tercer, o si aquesta ha estat utilitzada de manera no autoritzada o és susceptible de ser-ho. És la teva responsabilitat comprovar que les dades que ens facilita són correctes i complets, quedant així mateix obligat a informar-nos immediatament quan tingui lloc qualsevol variació en la informació que ens has facilitat.

Enllaços

Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats per BUZONES BARCELONA.  Per això, CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L. no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs web o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a www.divernatura.com, tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

Modificació de l’Avís Legal

Amb la finalitat de millorar les prestacions del lloc web, CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el lloc web, de la configuració i disseny d’aquest i del present avís legal, així com de qualssevol altres condicions particulars. Per tant, L’USUARI ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi a la Pàgina.

Propietat intel·lectual i industrial CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L. és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en aquesta, titularitat de CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L. o bé dels seus llicenciadors, estant tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per
CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L., serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de
 CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L.

Podrà visualitzar els elements de la web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L.

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la Pàgina són propietat de CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L. o, en el seu cas, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al Portal i/o als Continguts atribueixi a l’Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts.

D’igual manera els Continguts són propietat intel·lectual de CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L., o de tercers, per tant, els drets de Propietat Intel·lectual són titularitat de CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L. o de tercers que han autoritzat el seu ús, als qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta Web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L. o de tercers inclosos en la Pàgina que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Cookies

Les cookies són el mitjà tècnic per a la “traçabilitat” i seguiment de la navegació en els Llocs web. Són petits fitxers de text que s’escriuen en l’ordinador de l’Usuari. Aquest mètode té implicacions sobre la privacitat, per la qual cosa CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L. informa que podrà utilitzar cookies amb la finalitat d’elaborar estadístiques d’utilització del lloc web així com per a identificar el PC de l’Usuari permetent reconèixer-li en les seves pròximes visites. En tot cas, l’usuari pot configurar el seu navegador per a no permetre l’ús de cookies en les seves visites al web site.

CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L. és consciente¡ de la importància de la protecció de dades, així com de la privacitat de L’USUARI i per això, insisteix en la lectura de la “Política de Cookies” de la nostra pàgina web.

Disponibilitat de la pàgina

CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L. no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Pàgina, als seus Continguts, ni que aquests es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, en el seu cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los. Per consegüent, CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en L’USUARI que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L. exclou, amb les excepcions contemplades en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la Pàgina i dels Continguts, al no compliment de l’expectativa d’utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la Pàgina i als Continguts.

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta Web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres Web que contenen informació sobre la matèria. Aquests enllaços no constitueixen suggeriment ni cap recomanació.

CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L. no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Enllaços ni del resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

L’accés a la Pàgina no implica l’obligació per part de CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L. de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de la Pàgina, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari o de tercers (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Qualitat de la Pàgina

Donat l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que se subministren per mitjà de la Pàgina, CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L. fa el seu millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels Continguts.

La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L. exclou tota responsabilitat per les decisions que L’USUARI pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de la Pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels Continguts.

Disponibilitat dels Continguts

La prestació del servei de la Pàgina i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L., no obstant això, queda autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la Pàgina i/o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L. advertirà prèviament la terminació o suspensió de la Pàgina.

Jurisdicció

Per a quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, totes les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de Barcelona renunciant de manera expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Legislació aplicable: Les presents condicions es regeixen per la legislació espanyola.

Copyright© CAJAS FUERTES, BUZONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,S.L.

Reservats tots els drets d’autor per les lleis i tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.